Seminovos Ulsan Campo Grande


2019/2020
ONIX
1.0 Turbo Plus Premier

2016/2017
ONIX
1.4 MPFI LTZ 8V

2020/2020
S10
2.5 LTZ 4X2 CD 16V

2016/2016
ONIX
1.4 MPFI LTZ 8V

2020/2021
TRACKER
1.0 Turbo LTZ

2013/2014
C3
1.5 Tendance 8V

2019/2019
ARGO
1.0 Firefly Drive

2015/2016
FIESTA
1.5 SE Hatch 16V

2018/2019
CRETA
1.6 16V Attitude

2018/2018
WR-V
1.5 16vone EX

2018/2019
CRETA
1.6 16V Smart

2014/2014
CITY
1.5 LX 16V